Oslo, hovedkontor

Statkrafts hovedkontor ligger på Lilleaker i Oslo.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innenfor vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi.

Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en global markedsaktør innenfor energihandel. Statkraft har 3800 ansatte i mer enn 20 land.