Nore I

Kraftverket Nore I i Nore og Uvdal kommune i Viken.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 1137 GWh
Effekt: 206 MW

Kraftverket utnytter fallet mellom Tunhovdfjorden og Rødberg sentrum har åtte aggregater med Pelton-turbiner med dobbel løpehjul. Det har en installert effekt på 206 MW.

Vannet som kommer ut av stasjonen, renner ut i Rødbergdammen, der det samles før det utnyttes videre i Nore II kraftverk. Minstevannføringen fra Rødbergdammen utnyttes dessuten i det nyere og mindre Rødberg kraftverk.

Nore I ble bygget for å levere kraft til alminnelig forsyning på Østlandet. Det ble satt i drift i 1928 og er et av Statkrafts eldste kraftverk som fortsatt er i drift.

Kraftstasjonen er tegnet av arkitektene Lorentz Harboe Ree og Carl Buch. Den var i sin tid Norges største kraftstasjon.

Nore I er omfattet av vern og er foreslått bevart i verneklasse II i Statkrafts verneplan. Dette gjelder blant annet rørgaten, som nå er faset ut og erstattet av en trykksjakt i fjell.