Norge

Statkrafts hovedkontor

Statkrafts hovedkontor ligger på Lilleaker i Oslo. (Foto: Statkraft)

Statkraft har utspring i norsk vannkraft tilbake til 1895. Fremdeles har konsernet sitt hovedkontor og hovedtyngden av sine aktiviteter i Norge.

Statkraft eier en rekke datterselskap med virksomhet og/eller hovedkontor i Norge. I tillegg har Statkraft eierandeler i flere tilknyttede selskap med tilholdssted i Norge.

Her kan du lese mer om Statkrafts mest vesentlige datterselskaper i Norge:

Statkraft Energi (100 %)

Statkraft Energi AS er heleid av Statkraft AS. Selskapet eier og driver vannkraftverk i Norge, og har handel med kraft og kraftrelaterte produkter i Norden.

Statkraft Varme AS

Statkraft Varme er en del av Statkraft-konsernet og har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982. Selskapet har over 130 ansatte i Norge og Sverige.

Selskapet har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim og Klæbu, Harstad, Ås, Narvik, Stjørdal, Namsos, Levanger, Moss, Nannestad, Bogerud, Haugerud og Sandefjord i tillegg til fem forskjellige anlegg i Sverige. Vår målsetting er å ha en miljøriktig og fleksibel energiforsyning til våre kunder.

Statkraft Varme dekker over 30 prosent av Trondheims oppvarmingsbehov med fjernvarme. Selskapet leverer varme til 8.000 boliger og 650 bedrifter og offentlige bygg i Trondheim og Klæbu. Statkraft Varmes årlige produksjon er på over 1 TWh.

Som kompetansesenter for fjernvarmevirksomheten i Statkraft konsernet ønsker Statkraft Varme å bidra til en god og energieffektiv utvikling av fjernvarme i Norge og Sverige, gjerne i samarbeid med lokale aktører.

Nettstedet: www.statkraftvarme.no

Skagerak Energi (66,62 %)

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern med en årlig midlere kraftproduksjon på 5.200 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Skagerak Nett er Norges nest største nettselskap med over 180.000 nettkunder. Konsernet har 780 ansatte og en omsetning på rundt 3 milliarder kroner. Skagerak driver øvrig virksomhet gjennom datterselskapene Skagerak Elektro, Skagerak Varme og Skagerak Naturgass.

Skagerak Energi eies 66,62 prosent av Statkraft og inngår i Statkraft-konsernet. Øvrige eiere er kommunene i Grenland. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn. Skagerak eier 48 prosent i Fjordkraft, Norges nest største kraftomsetningsselskap.

Nettstedet: www.skagerakenergi.no

 

 • Adamselv

  Adamselv er et vannkraftverk i Lebesby kommune i Finnmark fylke.

  Adamselv Vannkraft
 • Alta

  Alta kraftverk ligger i Sautso i Alta kommune i Finnmark fylke.

  Alta Vannkraft
 • Aura

  Aura kraftverk ligger på Sunndalsøra i Sunndal kommune i Møre og Romsdal.

  Aura Vannkraft
 • Aurland I

  Aurland I kraftverk ligger i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

  Aurland I Vannkraft
 • Aurland II H

  Aurland II H ligger i Stonndalen i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

  Aurland II H Vannkraft
 • Aurland II L

  Aurland II L ligger i Stonndalen i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

  Aurland II L Vannkraft
 • Aurland III

  Aurland III ligger ved Vetlebotnvatn i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

  Aurland III Vannkraft
 • Aurland IV (Vangen)

  Aurland IV (Vangen) kraftverk ligger ved Aurlandsvangen i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

  Aurland IV (Vangen) Vannkraft
 • Aurland V (Reppa)

  Aurland V (Reppa) er et lite kraftverk i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

  Aurland V Vannkraft
 • Bagn

  Bagn kraftverk ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke.

  Bagn kraftverk Vannkraft