Lange Runde solpark

Lange Runde

Solparken Lange Runde bygges på et tidligere jordbruksområde. Lange Runde solpark er lokalisert nordøst for hovedstaden Amsterdam i Nederland.

Statkraft startet sommeren 2017 byggingen av en 14 MWp solpark i Emmen i Nederland. Solparken sto klar i 2017.

Statkraft overtok rettighetene for å bygge og drive den 14 MWp store solparken Lange Runde i 2016. Parken vil bestå av 118 200 First Solar serie 4 paneler med en kapasitet på 120 Watt hver. Strømmen som produseres i solpanelene er likestrøm, og vil via fire omformere på 2,5 MVA hver bli matet inn på det lokale strømnettet som vekselstrøm. Solparken vil dekke et areal på 172,9 mål og bygges av tyske Belectric GmbH.

Byggeperiode

Etableringen av infrastruktur for solparken startet i begynnelsen av august. Installasjonen av solpanelene vil bli ferdigstilt i november og i desember vil anlegget bli testet og overlevert. Full drift av solparken er ventet før jul.