Viçosa vannkraftverk

Vannkraftverket Viçosa ligger ved Castelo-elva i delstaten Espirito Santol.

Eierskap: 100% eid av Statkraft Energias Renováveis, som er 81,3% eid av Statkraft.

Produksjon: 22,1 GWh

Effekt: 4,5 MW

Vannkraftverket utnytter et vannfall på 66,5 meter.

Kraftstasjonen er utstyrt med to Francis turbiner som får vann fra et 860 meter langt fallrør med en diameter på 1,9 meter.

Dammens betongvegg er 4 meter høy, concrete gravity type.