Jucu vannkraftverk

Jucu vannkraftverk ligger ved elven Jucu Braço Sul i den sentrale sørregionen av Espirito Santo.

Eierskap: 100% eid av Statkraft Brasil, som er 81,3% eid av Statkraft Global

Årlig produksjon: 22,9 GWh

Effekt: 4,84 MW

Kraftverket er utstyrt med to Francis turbiner.

annkraftverket utnytter et vannfall på 60,5 meter.

Kraftstasjonen er utstyrt med to Francis-turbiner som får vann fra en 276 meter lang inntaks kanal.

Dammens betongvegg har en høyde på 5 meter, concrete gravity type.