Esmeralda vannkraftverk

Esmeralda vannkraftverk ligger ved elven Bernardo José i staten Rio Grande do Sul.

Eierandel: 100 % eid av Statkraft Brasil, som er eid 81,3 % av Statkraft Global.


Årlig produksjon: 107,5 GWh

Effekt: 22,2 MW

Vannkraftverket utnytter et vannfall på 83,7 meter.

Kraftstasjonen er utstyrt med to Francis-turbiner som får vann fra en 1.222 meter lang tunnel, som er 3 meter i diameter.

Dammens betongvegg har en høyde på 11 meter, RCC type.