Kraftfull vind- og solsatsing

Mot 2040 vil befolkningsvekst og økt levestandard bidra til høyere energibruk globalt enn i dag. Samtidig forventer vi betydelig energieffektivisering i alle sektorer og en akselererende vekst i elektrisitetsbruk. Den massive veksten øker behovet for fleksibel produksjon.

Som Europas største leverandør av fornybar energi er Statkraft godt rustet til å takle økt energibruk. Men også vi må tilpasse oss, justere strategien og forbedre effektiviteten og smidigheten for å møte det økte behovet for fornybare energiløsninger.

Fornybar energi vil dekke 70 prosent

Ifølge vårt Lavutslippsscenario vil fornybar energi fortsette å vokse sterkt de neste 20 årene. Med den raske distribusjonen av fornybare energikilder, vil 70 prosent av kraftproduksjonen dekkes av fornybare kilder i 2040.

Solenergi er den raskest voksende kilden til ny energi globalt. Vindkraft vokser også raskt og vil dekke 20 prosent av elektrisitetsproduksjonen i 2040, ifølge dette scenariet.

Rimeligere med fornybar kraft

Kostnadene for utbygging av sol- og vindenergi har falt henholdsvis 88 prosent og 69 prosent siden 2009. Og prisene vil fortsette å falle.

Allerede i dag er installasjon av ny vind- eller solkapasitet det billigste alternativet for å bygge ny kraftkapasitet i de fleste land i verden. På de mest gunstige stedene er det rimeligere å bygge ny fornybar kraftproduksjon enn å fortsette med eksisterende kull- eller gasskraftverk.

Strategi forpliktet til bærekraftige energiløsninger

Klimaendringer og global oppvarming er blant dagens største utfordringer. Som en ledende leverandør av fornybar energi, vil vi være en del av den globale overgangen til et lavutslippssamfunn. Statkraft vil bidra til å møte det økte behovet for fornybare energiløsninger gjennom å bli en stor vind- og solkraftutvikler og utvide dagens portefølje betydelig.

Mål om installert kapasitet på 6 GW vindkraft og 2 GW solkraft

Statkraft har bygget 1 GW vind- og solkraft og har enda 1 GW under bygging. Vår ambisjon er å utvikle 6 GW vindkraft og 2 GW solkraft innen 2025.