Lenker

Norske energimyndigheter:Bransjeorganisasjoner:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Norwea (vind-, bølge- og tidevannskraft)
Olje- og energidepartementet (OED) Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner (LNVK)
Enova European Wind Energy Association (EWEA)
Miljøorganisasjoner: Renewable UK
Bellona Global Wind Energy Council (GWEC)
Zero  
Natur og ungdom