Våre vindparker i Norge

Oversikten omfatter vindparker Statkraft drifter eller utvikler i Norge.

Vindparker i NorgeFerdigEierdandelInstallert effekt
I drift   
Smøla vindpark
Møre or Romsdal
2002
og 2005
100% 150 MW
Hitra vindpark
Trøndelag
2004 100% 55 MW
Kjøllefjord vindpark
Finnmark
2006 100% 39 MW
Roan vindpark*
Trøndelag
2019 52,10% 255,6 MW
Under utbygging   
Storheia vindpark*
Trøndelag
2019 52,10% 288,0 MW
Hitra 2 vindpark*
Trøndelag
2019 52,10% 93,6 MW
Kvenndalsfjellet vindpark*
Trøndelag
2020 52,10% 113,4 MW
Harbaksfjellet vindpark*
Trøndelag
2020 52,10% 126,0 MW
Geitfjellet vindpark*
Trøndelag
2020 52,10% 180,6 MW

For mer informasjon om alle Statkrafts vindparker, også utenfor Norge, se Wind power projects på Statkraft.comSamlet oversikt over vindkraftverk i Norge og konsesjonssøkte prosjekter finnes på NVEs nettsider.

* Statkraft har en eierandel på 52,1 % i Fosen Vinds utbygging av seks vindparker med en samlet kapasiet på 1057 MW. Statkraft bygger ut på vegne av Fosen Vind. For mer informasjon se www.fosenvind.no.