Fakta om vindkraft

Vindkraft er en av de mest miljøvennlige formene for storskala kraftproduksjon.

  • Vindturbiner produserer elektrisitet ved å omdanne vindens bevegelsesenergi til elektrisk energi.
  • Vindkraft er en fornybar og utslippsfri energikilde.
  • Vindkraft er verdens raskest voksende kraftteknologi og er
    mest utbredt i USA, Tyskland, Kina, Spania og India.
  • Statkraft eier og driver vindparkene Smøla, Hitra og Kjøllefjord i Norge, Alltwalis vindpark i Wales og Em vindpark i Sverige.
  • Statkraft har flere vindkraftprosjekter under utvikling både i Norge, Sverige og Storbritannia.
  • De fleste turbinene i Statkrafts vindparker har en installert effekt på 2,3 MW. En enkelt vindmølle veier rundt 270 tonn.