Utredninger etter 2003

Her finner du utredninger gjort etter 2003.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Fiskeundersøkingar i Suldalslågen 2010/2011 1,6MB .PDF
Smoltutvandring i Suldalslågen 2010 26,5MB .PDF
Videoovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen Suldalslågen i Rogaland 2010 1,3MB .PDF
Smoltutvandring i Suldalslågen i 2009 1,1MB .PDF
Ungfiskundersøkingar Suldalslågen 2009-10 1,6MB .PDF
Videovervåking av laks og sjøørret i Sandsfossen i Suldalslågen i Rogaland 2009 4,5MB .PDF
Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 2008 0,5MB .PDF
Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i oktober 2008 og januar 2009 0,7MB .PDF
Smoltutvandring hos laks og aure i Suldalslågen 2008 2,5MB .PDF
Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i oktober 2007 og februar 2008 0,5MB .PDF
Smoltutvandring hos laks og aure i Suldalslågen 2007 0,2MB .PDF
Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 2007 0,5MB .PDF
Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i oktober 2006 og januar 2007 0,5MB .PDF
Smoltutvandring hos laks og aure i Suldalslågen 2006 0,4MB .PDF
Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 2006 0,5MB .PDF
Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen, september 2005 og januar 2006 0,5MB .PDF
Variasjon i andel smålaks i Suldalslågen samanlikna med andre storlaksbestandar 0,3MB .PDF
Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen, september 2004 og januar 2005 0,6MB .PDF
Vannføring i Suldalslågen i perioden 10. april til 30. juni 1,2MB .PDF
Fiskeutsetting i suldalslågen 0,6MB .PDF
Suldalslågen- samfunnsmessige forhold og vannføring 2,8MB .PDF
Smoltutvandring hos laks i Suldalslågen 2004 1MB .PDF
Oppvandring i fisketrappene i Sandsfossen 0,9MB .PDF
Gytefiskteljing på Vestlandet i perioden 1996 ti 2003 0,5MB .PDF
Bonitering av Suldalslågen ved 12 m3 3,2MB .PDF
Smoltanalyse 2005 1,6MB .PDF
Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 2005 0,5MB .PDF