Ulla-førreverkene

Ulla-Førreverkene er et av de store vannkraftanleggene i Norge med en installert effekt på totalt ca. 2100 MW.

I kraftverksgruppe Ulla-Førre inngår Kvilldal kraftverk, som med en installert effekt på 1240 MW er Norges største kraftverk. I tillegg inngår Saurdal pumpkraftverk, Hylen kraftverk, og Stølsdal kraftverk. Det er i tillegg 2 pumpestasjoner i Stølsdalen og på Hjorteland. Den årlige produksjon i Ulla-Førreverkene er normalt på ca. 4,8 TWh. Dette dekker over 3,5 % av elforbruket i Norge.

Blåsjø er det største reguleringsmagasinet i landet, og utgjør et "kraftstabbur" med et energipotensiale på ca. 7,8 TWh. Rundt Blåsjø finner en flere av Norges største dammer.

Kraftverksgruppe Ulla-Førre har sin administrasjon og sentralverksted på Suldalsosen i Suldal kommune.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Skjematisk oversikt over Ulla Førre 0,2MB .PDF