Prøvereglementene

De to prøvereglementene for Suldalslågen fra 1998 til 2000 (figur 1) og fra 2001 til 2003 (figur 2) ble designet med tanke på å avklare sentrale spørsmål. Det var spesielt fokus på betydning av vanntemperatur på våren og forsommeren og flommer som habitatforbedrende tiltak.

Figur 1: Manøvreringsreglementet som gjaldt for Suldalslågen 1998-2000. Rød stiplet linje markerer tidligste mulige tidspunkt for vårflom:

Graph 1998-2000 Stråpa

Figur 2: Manøvreringsreglementet som gjaldt for Suldalslågen for prøveperioden 2001-2003 og videre inntil et nytt reglement foreligger. Høstflommene bare kjørt i 2001 og 2002:

Graph 2001-2003 Stråpa