Miljørapporter 1-9

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
1 - Årsrapporter 1998 – Fysiske forhold 1,7MB .PDF
3 - Årsrapporter 1999 – Fysiske forhold 2,8MB .PDF
2 - Årsrapporter 1998 – Biologiske forhold 1,7MB .PDF
4 - Årsrapporter 1999 – Biologiske forhold 1,7MB .PDF
5 - Årsrapportar for 1998 og 1999 - Fiskeundersøkingar i Oldenelva 0,9MB .PDF
7 - Alderssammensetning, tetthet og vekst av ungfisk av laks og ørret i Suldalslågen i perioden 1976 til 1999. 0,9MB .PDF
8 - Laksens fysiologiske respons på endringer i vannkvalitet under vårflommer i to sidebekker til Suldalslågen 0,4MB .PDF
9 - Årsrapporter for 2000 – fysiske og kjemiske forhold 4,4MB .PDF