Bakgrunn

Bakgrunn for prøvereglementene og aktivitetene i Suldalslågen.

  • Det opprinnelige manøvreringsreglementet for Ulla-Førreverkene førte til ulemper for laksen.
  • For å unngå stranding av ungfisk begynte Statkraft i 1985 å redusere vannføringen i Lågen saktere; maksimalt 3 % per time.
  • Statkraft ønsket å redusere skadevirkningene på lakseproduksjonen og søkte i 1988 om endret manøvreringsreglement for en prøveperiode.
  • Olje- og energidepartementet ga i 1990 et prøvereglement for å høste erfaringer med ulike vannføringsregimer.
  • Gjennom driftserfaring, økologiske forsøk og vurderinger skal man komme fram til manøvrering som ivaretar laksens behov og samtidig legger til rette for utnyttelse av kraftpotensialet.
  • Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen (LFS), et samarbeidsprosjekt mellom mange instanser og organisasjoner, ble gjennomført over flere år på 1990-tallet og utgjør en bakgrunn for de to prøvereglementene etter 1998.
  • Olje- og energidepartementet ønsket ytterligere informasjon og vedtok et nytt prøvereglement fra 1998 til 2003. Forvaltningen definerte to forskjellige vannføringsregimer for å lettere å isolere årsaks- og virkningssammenhenger.