Fordeler med vannkraft

  • Vannkraft har det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden og den lengste levetiden av alle teknikker for kraftproduksjon.
  • Vannkraftverk med magasiner spiller en viktig rolle sammen med andre fornybare energikilder som vind- og solkraft, siden vannkraft kan produseres når det er vindstille og lite sol.
  • Vannkraftverkene reduserer vår sårbarhet når det gjelder tørke og flom.
  • Vannkraft kan utnyttes i prosjekter av ulike størrelser og former. Anlegg kan tilpasses ulike behov og spesifikke forhold i området.
  • Ifølge International Hydropower Association (IHA) kan verdens vannkraftproduksjon nesten tredobles dersom 80 prosent av det gjenstående økonomisk gjennomførbare potensialet utnyttes.
  • I Norge alene har myndighetene beregnet potensialet for vannkraft i nye prosjekter til 35 TWh.
  • Norsk vannkraft er Europas fornybare batteri – nesten 50 prosent av Europas vannkraftmagasinkapasitet ligger i Norge.