Vannføring i Nidelva

Vannkraft.

Her kan du finne vannføring og temperatur ved Rathe i Nidelva og prognoser for vannføring ved Nedre Leirfoss neste døgn.

Informasjonen er ment som et hjelpemiddel for sportsfiskere hver sommer.

Her finner du oppdatert vannføring og temperatur ved Rathe i Nidelva.

I tillegg finner du her prognosen for veiledende forventet nivå for vannføringen i Nidelva (ved Nedre Leirfoss) neste døgn.

Vi presiserer at dette er en prognose. Statkraft deltar i et aktivt kraftmarked og er underlagt Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FoS). Det kan derfor forekomme endringer/avvik i driftstimen for å opprettholde tillfredsstillende leveringskvalitet.