Fakta om gasskraft

  • Naturgass kan brukes direkte til oppvarming og matlaging i husholdninger, til industriformål, som drivstoff i kjøretøyer og for å produsere elektrisitet i gasskraftverk.
  • Russland er verdens største produsent av naturgass, mens Norge er den syvende største produsenten.
  • Gasskraftverk kan erstatte den langt mer forurensende olje- og kullbaserte elektrisitetsproduksjonen.
  • Gasskraftverk har de laveste CO2-utslippene av alle kraftverk som er basert på fossile brensler.
  • En stor fordel med moderne gasskraftverk er den fleksible produksjonen som kan justeres etter etterspørsel.