Statkraft sätter ut 30 000 lax i Nissan

25.04.2018 08.30 | pressrelease

Fredag 27 april sätter vattenkraftsbolaget Statkraft ut 30 000 lax-smolt i Nissan.

Statkraft odlar och sätter ut lax för att kompensera för den energi som vi utvinner ur landets åar och älvar. I Nissan och Lagan sätter Statkraft ut sammantaget 120 000 lax-smolt varje år.

Befruktning och uppfödningen av laxyngel, som sedan blir smolt, sker vid Statkrafts laxodling intill kraftverket i Laholm. Utsättningen av smolt följs noga av Länsstyrelsen som både besöker laxodlingen för att kontrollera laxen och närvarar på plats under själva utsättningen.

När fisken till slut kommit i vattnet startar ett livsäventyr för den halländska lax-smolten. Redan natten mot lördagen beräknas de ta sig vidare ut till havs och redan om två veckor vara vid Skagens udde.

Smolten är sedan ute på resande fot på de större haven i mellan ett och tre år, innan de återvänder till sitt hemvatten i Nissan – då betydligt större, leksugna och klara att reproducera sig.

Media är välkomna vid utsättningen

När: Fredagen 27 april

Var: Åled

Tid: Någon gång mellan 11.00 och 13.00. Den exakta tidpunkten är svår att förutse i förväg, så ring innan för att få besked.

För mer information:


Daniel Axelsson, fiskodlingsansvarig, Statkraft , 076-7717401
Gunilla Lundén, kommunikationschef, Statkraft, 070-5213116


Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 3400 anställda i 16 länder.