Dammsäkerheten ska ökas i Skallböle

28.03.2018 08.00 | pressrelease

Statkraft genomför dammsäkerhetshöjande åtgärder i vattenkraftsanläggningen Skallböle i Sundsvalls kommun. Rustningen ska göra det möjligt att släppa igenom större vattenmängder och det blir därmed ännu säkrare att bo nedströms kraftverket.

Statkraft kommer förstärka dammbyggnaden och genomsläppskapaciteten ska ökas betydligt genom förbättringar på en av dammluckorna.  Samtidigt ska övervakningen av dammen förbättras så att fel och brister snabbare kan upptäckas.

Inför ombyggnaden har modellförsök i miniatyr gjorts på anläggningen. Detta för att bygget ska ha så liten påverkan som möjligt på omgivningarna. Trots det så kommer omgivningen märka att Skallböle rustas upp, exempelvis genom periodvis lägre vattennivåer.

Arbetet startar 9 april 2018 och upprustningen beräknas ta två år att genomföra. Den totala kostnaden blir mellan 80 och 90 miljoner kronor.

Fakta om Skallböle:
Normalårsproduktion: 210 GWh
Effekt: 46 MW Byggår: 1949
Aggregat: Tre kaplanturbiner
Fallhöjd: 21 meter
Lokalisering: Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

För mer information:
Gunilla Lundén, kommunikationschef, Statkraft Sverige, 070-5213116