Vindparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden invigs

01.06.2016 05.23 | pressrelease

Onsdag den 1 juni invigs vindparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden. De två nya parkerna består av sammanlagt 123 vindkraftverk som förväntas leverera cirka 1,1 TWh årligen, vilket motsvarar hushållsel för över 300 000 villor eller närmare 800 000 lägenheter.

Parkerna ligger i Ragunda, Sollefteå och Strömsunds kommuner och drivs av Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, som ägs till 60 procent av Statkraft och till 40 procent av SCA.

Björkhöjden och Ögonfägnaden är två av fyra vindparker i Västernorrland och Jämtland som tillsammans utgör en av Sveriges största vindkraftssatsningar.  2013 invigdes Stamåsen vindpark (26 verk), 2014 invigdes Mörttjärnberget (37 verk). Sammantaget väntas de fyra parkerna leverera närmare 1,6 TWh per år vilket står för cirka tio procent av all vindkraftsproducerad el i Sverige.  

- Vi är glada över att våra två senaste vindparker nu är i drift.  Det har varit en åtta år lång process och i den har vi känt ett stort stöd från kommunerna, det lokala näringslivet och allmänheten. Statkraft är Europas ledande företag inom förnybar energi och sammanlagt har vi beslutat om vindkraftsinvesteringar i Sverige för åtta miljarder kronor. Som Europas största privata skogsägare så har SCA bra vindlägen i skogarna i norra Sverige och stora ambitioner i satsningen på vindkraft. Den här samverkan är ett viktigt led i arbetet för en mer hållbar framtid, säger Urban Blom, vd i SSVAB.

230 lokala företag har varit involverade i byggnationen. Det tog 1,6 miljoner arbetstimmar att bygga parkerna, vilket är 1000 arbeten på årsbasis/årsarbeten.  Den fasta driftsorganisationen består av 30 personer varav 19 är utbildade på Strömsunds linje för vindkraftsteknik.

Ytterligare två vindparker, Bodhögarna och Björkvattnet, är under förprojektering. När dessa parker kan förverkligas är fortfarande oklart. 

För mer information kontakta:
Björn Lyngfelt, informationschef SCA Forest Products, 060 19 34 98
Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft Sverige, 070 521 31 16
Mer information finns också på www.vindkraftnorr.se. Foton för publicering, från eftermiddagens invigning kommer finnas för nedladdning från samma websida. 

Statkraft är Europas största producent av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme. Statkraft är en stor aktör inom europeisk krafthandel och har 3 600 medarbetare i mer än 20 länder.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och skogsföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper och sågade trävaror. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. SCA är också Europas största privata skogsägare.