Jakob Norström ny regiondirektör i Statkraft Sverige

02.11.2015 12.00 | pressrelease

Bild på Jakob Nordström

Idag tillträder Jakob Norström som ny regiondirektör för Statkrafts svenska elproduktionsverksamhet och som VD i Statkraft Sverige AB.

Jakob Norström har de senaste sju åren arbetat med utveckling av landbaserade vindkraftprojekt i Sverige. Norström har varit den drivande kraften bakom de sex vindparker som Statkraft har byggt i Sverige och även varit vd för de delägda bolag som äger dessa vindkraftparker.

Jakob Norström efterträder Per Nordlund som på egen begäran slutar efter 10 år. Per Nordlund kommer att övergå till andra uppgifter inom Statkraftkoncernen.

Urban Blom, som arbetat som projektledare för de svenska vindkraftsparkerna, efterträder Jakob Norström som vd för de delägda bolagen Statkraft SCA Vind AB och Statkraft Södra Vindkraft AB.

För mer information kontakta Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft Sverige, 070-521 31 16, gunilla.lunden@statkraft.com.

 

Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en global marknadsaktör inom energihandel. Statkraft har 4200 anställda i mer än 20 länder.