Statkraft genomför dykningar i nedre Ljungan för att ta reda på hur laxen mår

13.08.2014 10.07 | pressrelease

Viforsen kraftverk

Viforsen kraftverk

Forskare från Norge har anlitats av Statkraft för att under vecka 34 (mån-­‐tors) genomföra dykningar nedströms Viforsens kraftverk i Ljungan för att undersöka var det finns bäst förutsättningar för lax i olika stadier att leva.

Dykningarna är en i raden av flera insatser i det samarbetsprojekt som Statkraft i början av året startade tillsammans med Länsstyrelsen, Fiskevårdsområdena Tuna Östra och Nedre Ljungan, Sundsvalls kommun, Vattenregleringsföretagen och Ljunganfiskarna och vars uppgift är att med olika metoder kartlägga hur laxen mår och vilka livsförutsättningar som finns för laxen i området.

Vid dykningarna kartlägger forskarna från norska UniMiljö bland annat om bottenmiljön  är gynnsam för laxen. Svaren kommer att ge information om var laxen trivs bäst samt vara vägledande för vilka eventuella åtgärder som Statkraft och de andra aktörerna behöver vidta för att ge laxen bättre livsförutsättningar.

‐ Det kommer att bli spännande dagar och vi är glada över samarbetet med forskarna som tillför en viktig kompetens till projektet. Mycket tid har lagts på att planera och ta beslut om vilka kartläggningsmetoder vi ska använda. Nu kan vi praktiskt börja kartlägga och få svar på några av de frågor vi har, säger Angela Odelberg Miljösamordnare på Statkraft

Dykningarna kommer att ske från båt. Massmedia hälsas välkomna att närvara.

(En viktig faktor för möjligheterna till utförandet av ovanstående är flödet nedströms kraftverket. Planering av flödet sker tillsammans med övriga kraftverksägare i älven. Om ihållande regn skulle uppstå finns en risk att det inte går att genomföra de planerade insatserna)

För mer information: Anna Jönsson, Kommunikatör för Statkraft Sverige, 070-­‐9803209

För mer information om exakt tid och plats: Angela Odelberg, Miljösamordnare på Statkraft, 070-5155332