Statkraft investerar 57 miljoner för höjd säkerhet vid Bjurfors nedre

06.09.2012 08.00 | pressrelease

Bjurfors power station and dam

Bjurfors Nedre kraftsation och magasindamm.

(Vindeln, 2012-09-06) Som ett led i arbetet med dammsäkerhet investerar Statkraft 57 miljoner kronor i kraftverket vid Bjurfors nedre. Kraftverket är beläget i Umeälven, Vindelns kommun.

Upprustningsprojektet innefattar flera delprojekt:

  • Fyllningsdammen har försetts med nytt erosionsskydd, blivit förstärkt nedströms samt erhållit nytt övervakningssystem.
  • Utskovsluckorna 1 och 2 har renoverats.
  • Betongdammen har förstärkts och reparerats nedströms. Arbetet återupptogs i år efter att ha avbrutits till följd av höga vattenflöden hösten 2011.
  • Installation av ny el och kontrollutrustning.

- Vi påbörjade upprustningen under 2010 och arbetena beräknas vara avslutade 2012-10-01, säger Anders Sjödin, dammtekniskt sakkunnig. Samtidigt som reparationerna pågår genomför vi också ett kontrollprogram för att följa upp eventuell miljöpåverkan i älven.