Ökat vattenflöde från Klingerforsens kraftstation

12.09.2012 08.00 | pressrelease

Klingerforsen power plant

Klingerforsens kraftstation

(Hoting, 12 september 2012) Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer Statkraft genomföra en provtappning genom dammluckan i Klingerforsens kraftstation.

Provet inleds onsdagen 19 september kl. 10:00 och beräknas vara avslutat kl. 11.00. Vattenflödet i Flåsjöån mellan Klingerforsen och Grundfjärden kommer periodvis att öka kraftigt.

Försiktighet bör iakttas när man vistas vid Flåsjöån mellan Klingerforsen och Grundfjärden under den aktuella tiden.