Statkraft sätter ut lax i Nissan

26.04.2011 08.00 | pressrelease

Jumping salmon in the river Nissan

(Halmstad, 26 april 2010) Statkraft kommer att sätta ut 30 000 laxsmolt i Nissan nu på torsdag, 28 april. Utsättningen understödjer ett fortsatt livskraftigt djurliv i Nissan och säkrar fisket.

Statkrafts utsättning av 30 000 laxsmolt i Nissan sker under eftermiddagen och kvällen den 28 april. Smolten sätts ut i Sennan och vid slottsmöllan i Halmstad. Smolten är mellan ett och två år gamla och uppfödda i Statkrafts egen fiskodling i Laholm.

– Genom utsättningen stöder vi djurlivet i Nissan och stärker fiskemöjligheterna, säger Daniel Axelsson, fiskodlingsansvarig vid Statkrafts fiskodling i Laholm.

Efter utsättningen vandrar smolten ut till uppväxtområden i havet. Efter mellan ett och tre år återvänder laxen till Nissan för att leka.

Statkraft planerar även utsättningar av smolt i Lagan under våren. Exakt när denna utsättning sker är inte klart.