Ökat vattenflöde vid Hotings kraftverk 5 juli

28.06.2011 08.00 | pressrelease

(Strömsund, 28 juni 2011) Tisdagen 5 juli genomför Statkraft, som ett led i dammsäkerhetsarbetet, en provtappning genom dammluckorna vid vattenkraftverket Hoting. Detta kommer att leda till kraftigt ökade vattenflöden.

Provtappningarna pågår från klockan 10.00 och beräknas vara avslutat 12.00. Under provtappningen kommer vattenflödet att öka kraftigt.

Statkraft manar allmänheten att iaktta försiktighet när man vistas nedströms Hotings kraftverk under denna period.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare 3 300 medarbetare i mer än 20 länder.