Ökat vattenflöde i Övre Oldån 1 juli

23.06.2011 08.00 | pressrelease

(Östersund, 23 juni 2011) Fredagen 1 juli genomför Statkraft, som ett led i dammsäkerhetsarbetet, en provtappning genom dammluckorna vid Oldens kraftverk. Detta kommer att leda till kraftigt ökade vattenflöden.

Provtappningen pågår från klockan 9.00 och beräknas vara avslutat 11.00. Vattenflödet i Övre Oldån kommer periodvis att öka kraftigt.

Statkraft manar allmänheten att iaktta försiktighet när man vistas vid Övre Oldån under denna period.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare 3 300 medarbetare i mer än 20 länder.