En miljard investeras i Statkrafts och SCAs andra stora vindpark

18.08.2011 08.00 | pressrelease

Wind power in Sweden from far away

(Oslo/Stockholm, 18. august 2011) Statkraft har nu tagit investeringsbeslut för första etappen av Statkrafts och SCAs vindpark Stamåsen som ligger i Sollefteå och Strömsunds kommuner. Byggstarten sker i september och driftsättning är beräknad till hösten 2012 med en installerad effekt på 60 MW. Därmed har Statkraft och SCA två stora vindparksbyggen igång och Statkraft stärker ytterligare sin position som den främsta producenten av förnybar energi i Europa.

Stamåsen 1 kommer att bestå av 26 vindturbiner med en effekt på vardera 2,3 MW.  Anläggningen väntas producera cirka 200 GWh årligen. Den tillåtna installerade effekten för hela vindparken Stamåsen är på totalt 115 MW men den begränsade nätkapaciteten i regionen gör att byggnationen genomförs stegvis. Cirka en miljard svenska kronor kommer att investeras i denna första etapp.

Parken ska byggas och drivas av Statkraft SCA Vind AB. Bolaget ägs till 60 procent av Statkraft och 40 procent av SCA. 

- Vi är nu inne i ett intensivt skede och med två stora parker under snar byggnation så känns det som vi äntligen kommit igång med realiserandet av det projekt som vi arbetat med sedan 2007 och som kommer att bidra till ett bättre klimat, säger Jakob Norström, vd för Statkraft SCA Vind AB.

Stamåsen är en av Statkraft SCA Vind AB:s sju planerade vindparker i Jämtland och Västernorrland. Tillståndsansökningarna omfattar totalt 490 vindkraftverk med en sammanlagd elproduktion på 2 600 GWh. Av de sju ansökningarna har tre vunnit laga kraft; Mörttjärnberget, Stamåsen och Raftsjöhöjden. Bygget av Mörttjärnberget (85MW) startade i augusti  i år och är planerad att tas i drift under 2013 och då producera ca 280 GWh per år.

För mer skriftlig information om projekten:  http://www.vindkraftnorr.se/

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare 3 300 medarbetare i mer än 20 länder.