Vindkraftavtal säkrat för Doggers bankar

08.01.2010 08.00 | pressrelease

Sheringham Shoal wind farm at Doggers bank

Brittiska myndigheter meddelade idag att Forewind-konsortiet, som utgörs av Statkraft, Statoil, SSE (Scottish and Southern Energy) och RWE npower, tilldelats den största zonen, Doggers bankar, i den tredje licenstilldelningsomgången för brittiska vindkraftparker till havs.

(Pressmeddelande - Oslo, den 8 januari 2009) Doggers bankar ligger cirka 125 till 195 kilometer utanför Yorkshires östkust och breder ut sig över ett område på cirka 8 660 km2. Områdets yttre gräns följer den brittiska kontinentalsockeln enligt brittiska sjökartverkets (UK Hydrographic Office) definition. Vattendjupet varierar från 18 till 63 meter.

Som licensinnehavare kommer Forewind nu att inleda det omfattande undersöknings- och planeringsarbete som krävs för godkännandeprocessen. Doggers bankar är en stor zon och en eventuell utbyggnad måste ske stegvis i form av flera olika projekt. Konsortiet har nu att inhämta alla nödvändiga godkännanden för utveckling och utbyggnad av Doggers bankar fram till investeringsbesluten som beräknas fattas från och med 2014.

Forewind har i samråd med brittiska myndigheter satt upp ett mål om 9 GW installerad kapacitet, trots att zonen har en potential på cirka 13 GW, vilket skulle täcka omkring 10 procent av det totala energibehovet i Storbritannien.

Konsortiet kommer att dra nytta av parternas erfarenhet av internationell offshoreverksamhet och förnybar energiproduktion i kombination med lokal brittisk expertis.

– Parterna i konsortiet är mycket nöjda med att Forewind tilldelats zonen Doggers bankar, sa Forewinds generaldirektör Frank-Are Steinbakk. Detta är ett spännande projekt som är av vikt för samtliga parters satsning på vindkraft till havs. Projektet bjuder på ett flertal tekniska och logistiska utmaningar vilket gör att Forewind måste dra nytta av samtliga parters erfarenheter. Samtidigt måste vi hitta innovativa leverantörer och entreprenörer som kan hjälpa oss att säkerställa att vi beaktar alla aspekter och uppnår godkännande.

– Satsningen på havsbaserad vindkraft ligger i linje med Statkrafts strategi om att förse världen med mer ren energi, sade Statkrafts koncernchef Bård Mikkelsen. En stor del av tillväxten inom förnybar energi förväntas under kommande år att komma från vindkraft. På Doggers bankar kan vi dra nytta av den kunskap vi har från våra vindparker på land. Dessutom bygger vi upp ny kompetens inom utvecklingen av havsbaserad vindkraft, konstaterade Mikkelsen.

– Storbritannien har bland de bästa vindresurserna i Europa, sade Storbritanniens energiminister Ed Miliband. Dagens nyhet visar att vi skapar rätt förutsättningar för att energibolagen ska kunna investera och utnyttja dessa resurser. Detta är en av de starkaste signalerna hittills om att Storbritannien går mot en förutsägbar och mindre CO2-intensiv kraftförsörjning.

Både Statoil och Statkraft är involverade i utbyggnaden av den 315 MW stora havsvindparken Sheringham Shoal i Storbritannien.

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Dogger Bank Zone Map 0,1MB .PDF
Facts about Forewind 1MB .PDF