Statkraft växer i Sverige

20.12.2010 08.00 | pressrelease

Building at Hammarforsen Sweden

(Stockholm, 20 december 2010) Statkraft anställer ett 50-tal personer för dagligt underhåll av vattenkraftverk i norra och södra Sverige.

Via två förvärv från E.ON 2005 respektiver 2008 äger och driver Statkraft idag 55 svenska vattenkraftverk. Dagligt underhåll i dessa anläggningar genomförs i nuläget via entreprenörer. Nu tar Statkraft nästa steg och tar över dagligt underhåll för huvuddelen av dessa vattenkraftverk i egen regi och har erbjudit underhållspersonalen vid kraftverken anställning hos Statkraft. 44 personer har tackat ja och ytterligare ett tiotal personer nyrekryteras vid sidan av detta.

– Statkraft har de senaste åren etablerat sig som en stark och ansvarstagande aktör i Sverige och vi planerar ytterligare investeringar de kommande åren. Genom att ta över underhållet av våra vattenkraftverk i egen regi stärker vi vår kompetens. Samtidigt kan vi ta ökat ansvar och blir mer effektiva, säger Per Nordlund, VD Statkraft Sverige AB.

Statkraft äger och driver idag 55 vattenkraftverk i mellersta och södra Norrland samt i Lagan och Nissan. Från årsskiftet kommer Statkraft att ha 120 personer anställda i den svenska vattenkraftrörelsen.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare 3 200 medarbetare i mer än 20 länder.