Statkraft vässar sin tillväxtstrategi och gör förändringar i koncernledningen

18.06.2010 08.00 | pressrelease

Portrait of Christian Rynning Tonnesen

Statkrafts koncernchef Christian Rynning-Tønnesen

(Oslo, 18 juni 2010) Statkraft vässar sin tillväxtstrategi och lägger större tonvikt vid koncernens kärnkompetens inom flexibel och förnybar kraftproduktion. Hilde Bakken, Steinar Bysveen och Øistein Andresen blir nya medlemmar av Statkrafts koncernledning.

– Statkrafts ambition är att vara den ledande producenten av förnybar energi i Europa och en drivkraft på detta område i Norge. Vi vill växa inom flexibel kraftproduktion och på tillväxtmarknader för förnybar energi såväl på hemmaplan som ute i världen. Efter en strategisk genomgång har vi konstaterat att vi behöver strama upp vår strategi och dra ned på våra investeringsplaner. Vi är fortfarande i behov av positiva signaler rörande kapital- och utdelningspolitiken framöver, men dessa åtgärder bekräftar koncernens förmåga att löpande anpassa sina planer för att upprätthålla god kreditvärdighet, säger koncernchef Christian Rynning-Tønnesen.

Tre huvudsakliga satsningsområden

Med utgångspunkt från en helhetsbedömning av Statkrafts konkurrensfördelar, marknadsmöjligheter och synergier, verksamheter emellan, kommer följande satsningsområden att prioriteras:

 • Flexibel kraftproduktion och energihandel i Norge och övriga Västeuropa
 • Internationell vattenkraft
 • Vindkraft i Norge, Sverige och Storbritannien

De prioriterade områdena bygger på kärnan i Statkrafts kompetens inom förnybar och reglerbar kraftproduktion. I Västeuropa kommer Statkraft att fortsätta sin satsning på flexibel kraftproduktion genom vatten- och gaskraft. Den internationella utbyggnaden av vattenkraft kommer framöver att koncentreras till tillväxtmarknader med ett tilltagande behov av ren energi och med stor potential för utbyggnad av ny vattenkraft, dels i Sydosteuropa och dels på marknader utanför Europa, genom SN Power. Den fortsatta vindkraftsutvecklingen kommer att vara inriktad på landbaserad vindkraft i Norge och Sverige, och i Storbritannien på havsbaserad vindkraft. Satsningen på fjärrvärme koncentreras till Norge. Statkraft kommer att fortsätta att vara huvudleverantör av elkraft till norsk industri.

Detta medför att koncernen kommer att sälja verksamheten inom solkraft och att investeringsplanerna för vindkraft och fjärrvärme stramas åt jämfört med tidigare planer. Det förs för närvarande diskussioner med de övriga ägarna, vilka kan leda till att Statkraft reducerar sitt innehav i BKK. Försäljningen av nätverksamheten i Trondheim ska genomföras som planerat.

Förändringar i koncernledningen

Statkrafts koncernledning består nu av

 • Christian Rynning-Tønnesen, koncernchef
 • Stein Dale, koncerndirektör ekonomi och finans
 • Hilde Bakken, koncerndirektör personal
 • Asbjørn Grundt, koncerndirektör marknadsaktiviteter och IT
 • Steinar Bysveen, koncerndirektör produktion och innehav
 • Øistein Andresen, koncerndirektör internationell vattenkraft
 • Jon Brandsar, koncerndirektör vindkraft och ny teknik

Steinar Bysveen och Øistein Andresen tillträder enligt avtal som preciseras längre fram.

– Jag är mycket nöjd med sammansättningen av den nya koncernledningen, som även återspeglar en ny organisationsstruktur. Hilde Bakken har lång erfarenhet från Statkraft. Hon ansvarade för den mycket lyckade integreringen av de verksamheter som Statkraft övertog genom utdelningsavtalet med E.ON och hon har djup kännedom om Statkrafts organisation. Som vd för Energi Norge är Steinar Bysveen mycket väl insatt i den norska energi- och kraftbranschen och berikar Statkraft med sin gedigna kunskap om energibranschen och djupa inblick i vad som händer på området i hela landet. Øistein Andresen har lett SN Power från starten och utvecklat bolaget till ett internationellt ledande bolag inom vattenkraft i Sydamerika och Sydostasien, berättar koncernchef Christian Rynning-Tønnesen.

De nya medlemmarna i Statkrafts koncernledning är följande:

 • Hilde Bakken (44) har utnämnts till koncerndirektör för personal. Bakken har civilingenjörsexamen inom petroleumteknik från NTNU (Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet) och har arbetat på Statkraft sedan 2000. Hon har haft flera befattningar inom Produktion och Marknad, bl.a. som Business Controller. Hon har tidigare arbetat i olje- och gasdivisionen på Norsk Hydro och i Conoco.
 • Steinar Bysveen (52) har utnämnts till koncerndirektör för produktion och industriellt innehav. Bysveen har civilingenjörsexamen från NTNU (Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet) och examen i företagsekonomi från BI (Norges handelshögskola) och har sedan 2003 varit vd för Energi Norge. Tidigare har han bl.a. varit vd för Industrikraft Midt-Norge och har dessutom haft flera befattningar på Saga Petroleum.
 • Øistein Andresen (50) har utnämnts till koncerndirektör för internationell vattenkraft. Andresen har sedan 2002 varit vd för SN Power. Han har civilingenjörsexamen från NTNU (Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet) och har tidigare arbetat på Akershus Kraftbolag och ABB, samt varit generalsekreterare för Norges Skidförbund.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft, solenergi och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2009 en omsättning på 31,2 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 400 medarbetare i mer än 20 länder.