Statkraft tecknar elleveransavtal med SSAB-koncernen

17.11.2010 08.00 | pressrelease

Power lines in the sky

(Stockholm, 17 november 2010) Statkraft har tecknat ett treårigt avtal med SSAB om elleveranser till tre av företagets anläggningar.

Statkraft och SSAB har tecknat ett nytt elleveransavtal. Avtalet omfattande 1,3 TWh per år till SSAB:s svenska produktionsanläggningar i Borlänge, Luleå och Oxelösund. Avtalet är treårigt med start 1 januari 2011 och omfattar en totalleverans inklusive fysisk balanshantering och portföljförvaltning.

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål med verksamhet i 45 länder. SSAB omsatte 29,8 miljarder SEK år 2009, har 8 700 anställda och produktionsanläggningar i Sverige och USA.

Statkraft är Europas ledande leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Statkraft har ett brett produktutbud inom energiområdet till olika kundkategorier både i Sverige och i Europa. Företaget driver 55 vattenkraftverk i Sverige och samarbetar med SCA och Södra inom vindkraftsområdet med en planerad byggnation av cirka 750 vindturbiner.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare 3 200 medarbetare i mer än 20 länder.