Statkraft sätter ut lax i Nissan

23.04.2010 08.00 | pressrelease

Planting of salmon in Nissan

Statkraft kommer att sätta ut 28 000 laxsmolt i Nissan nästa tisdag, 27 april. Utsättningen understödjer ett fortsatt livskraftigt djurliv i Nissan, och säkrar fisket.

(Pressmeddelande - Halmstad, 23 april 2010) Statkrafts utsättning av 28 000 laxsmolt i Nissan sker under eftermiddagen och kvällen den 27 april. En del av smolten sätts ut i Sennan, men merparten kommer att sättas ut i Halmstad vid slottsmöllan. Smolten är mellan ett och två år gamla och uppfödda i Statkrafts egen laxodling i Laholm.

– Genom utsättningen stöder vi djurlivet i Nissan och stärker fiskemöjligheterna , säger Daniel Axelsson, fiskodlingsansvarig vid Statkrafts laxodling i Laholm.

Efter utsättningen vandrar smolten ut till uppväxtområden i havet. Efter mellan ett och tre år återvänder laxen till Nissan för att leka.

Statkraft planerar även utsättningar av smolt i Lagan under våren. Exakt när denna utsättning sker är inte klart.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft, solenergi och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2009 en omsättning på 31,2 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 400 medarbetare i mer än 20 länder.