Statkraft öppnar sin första solpark i Italien – tecknar avtal för fler solparker

11.03.2010 08.00 | pressrelease

Solar panel in Italy

Statkraft öppnar idag sin första solpark, Casale, i italienska Aprilia. Man kungör samtidigt ett avtal med Siemens Energy om att bygga fler solparker i Italien.

I Aprilia söder om Rom öppnar Statkraft idag sin första solpark vid namn Casale. Med en total kapacitet på 3,3 MW och en årlig elproduktion på 4,5 miljoner kWh kommer solparken att leverera förnybar energi motsvarande elförbrukningen för cirka 1 200 italienska hushåll.

– Utvecklingen av solkraft är en del av vår strategi att upprätthålla Statkrafts ställning som störst i Europa inom förnybar energi, säger koncernchef Bård Mikkelsen.

Statkraft kungör samtidigt ett ramavtal med Siemens Energy om att bygga upp till 40 MW ny solkraft i Italien under 2010. Ramavtalet omfattar hela Statkrafts projektportfölj i Italien och uppförandet av nästa solpark beräknas starta under våren 2010.

Efter en omfattande anbudsrunda med en rad anbudsgivare har Statkraft valt Siemens Energy som EPC-leverantör i Italien. Detta innebär att Siemens Energy kommer att hantera utformning, inköp och konstruktion av parkerna samt drift och underhåll under de första fem åren.

– Siemens Energy är en kompetent samarbetspartner som säkerställer att vi kan bygga flera solparker parallellt och samtidigt nå målet om färdigställande under 2010. Tidsfaktorn är mycket viktig eftersom det råder osäkerhet kring hur stödsystemen för solkraft kommer att se ut i framtiden, säger Olav Hetland, ansvarig för solkraft på Statkraft.

– Efter den lyckade utbyggnaden av Casale solpark tillsammans med Statkraft kommer vi att fortsätta att samarbeta kring nya solparker i Italien, säger René Umlauft, chef för divisionen för förnybar energi på Siemens Energy.

Statkraft har som mål att äga och driva solparker med en kapacitet på minst 75 MW före 2012. Geografiskt sett ligger fokus på Italien och Spanien där solinstrålningen är hög och ramvillkoren gynnsamma tack vare etablerade stödsystem.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft, solenergi och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2009 en omsättning på 31,2 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 400 medarbetare i mer än 20 länder.