Överklaganden försenar Statkraft och SCA:s vindkraftparker

18.02.2010 08.00 | pressrelease

Wind power in Sweden from a distanse

Det står nu klart att tillstånden överklagas för samtliga de sex vindkraftsparker som Statkraft och SCA planerar att uppföra i Jämtland och Västernorrland. Dessa överklaganden innebär en försening på ungefär ett år. Projektet är den största vindkraftsutbyggnaden i Sverige någonsin och omfattar 460 kraftverk med en sammanlagd elproduktion på 2 400 GWh – lika mycket som all vindkraft som finns i landet idag.

Det är olyckligt att vi inte kan komma igång med vindkraftsprojektet nu vid en tidpunkt under lågkonjunktur när arbetstillfällen skulle vara välkomna, säger Bengt Vernmark, vd i Statkraft Vind Sverige. Men vi tror starkt på projektet och hoppas att Miljödomstolen hanterar frågan så snabbt som möjligt. Vi har gott hopp om ett besked i höst och då kan vi komma igång med arbetena 2011.

Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland godkände strax före och efter årsskiftet samtliga de sex vindkraftparker som Statkraft och SCA planerar att uppföra. Innan besluten vunnit laga kraft har tillstånden överklagats av bl a berörda samebyar, ornitologiska föreningar och en av de berörda kommunerna.

- Överklagandena handlar om effekter på renbete, djurliv och närmiljö, samt de varselljus för flyget som måste finnas i toppen av höga vindkraftverk, säger Åke Westberg, SCAs projektchef vindkraft. Vi bedömer att det finns tillfredsställande lösningar på de flesta av de frågor som väckts.

- Vi har under hela processen fört en nära dialog med berörda medborgare, politiker och myndigheter. Vi har hela tiden varit beredda att diskutera ersättning för den skada som projektet kan innebära för de berörda. Länsstyrelsernas miljöprövningsdelegation ansåg att de förslag som vi presenterat innebär en begränsad påverkan på djurliv och natur, samtidigt som vi tillgodoser behovet av ren energi och erbjuder viktiga arbetstillfällen i regionen, säger Bengt Vernmark.

Detta är den största utbyggnaden av vindkraft i Sveriges historia. Den sammanlagda effekten uppgår till 1000 MW och den samlade produktionen beräknas uppgå till 2,4 TWh. Det motsvarar en och en halv procent av Sveriges hela elförbrukning och är lika mycket som den samlade vindkraften i landet idag.

Miljödomstolens handläggningstider uppgår till mellan sex och tolv månader. Givet att Miljödomstolen godkänner vindkraftparkerna beräknas byggstart till våren 2011, i så fall beräknas de första vindkraftverken stå klara under 2012.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2008 en omsättning på 29,3 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 200 medarbetare i mer än 20 länder.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt konsumentvaru- och pappersföretag som utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror. SCA omsatte 2009 drygt 110 miljarder SEK (ca 11,5 miljarder EUR. I början av 2010 hade SCA omkring 52.000 anställda. SCAs svenska industrier förbrukar knappt 3 TWh el per år. Den största enskilda förbrukaren är Ortvikens pappersbruk i Sundsvall som producerar papper för dagstidningar och tidskrifter och använder 1,8 TWh årligen. Ytterligare information på www.sca.com