Ökat vattenflöde i Bolmån 3 juni

26.05.2010 08.00 | pressrelease

Waterfall splashing even moor

(Laholm) Torsdagen den 3 juni genomför Statkraft, som ett led i dammsäkerhetsarbetet, en provtappning genom dammluckorna i Skeen. Detta kan leda till tillfälligt höga vattenflöden i Bolmån.

Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer Statkraft att genomföra en provtappning genom dammluckorna i Skeen torsdagen den 3:e juni. Provtappningen inleds cirka klockan 09.00 och beräknas vara avslutat 12.00.

Provtappningen innebär att vattenflödet i Bolmån mellan Skeen och sjön Kösen periodvis kommer att öka kraftigt.

Statkraft uppmanar därför till försiktighet när man vistas vid eller på Bolmån mellan Skeen och Kösen under den aktuella tiden.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft, solenergi och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2009 en omsättning på 31,2 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 400 medarbetare i mer än 20 länder.