Klargörande med anledning av uppgifter i media om vattenflöden i Ljungan

09.04.2010 08.00 | pressrelease

(Sollefteå, 9 april 2010) I ett inslag i SVT Mittnytt sägs att vattennivåerna i Ljungan ligger på lägsta tillåten nivå. Detta stämmer inte.

Vinterns kyla och det faktum att delar av kärnkraftproduktionen varit tagen ur bruk har skapat en stor efterfrågan på energi i Sverige. Detta har lett till omdiskuterade höga priser, men också till att vattenkraften, som står för knappt halva Sveriges energiproduktion, har haft en hög produktionsnivå. Detta har i sin tur inneburit att vattenmagasinen i landet tappats för att tillgodose efterfrågan på el.
 
– Denna vinter har ställt stora krav på vår produktion. Bortfallet av en stor del av den övriga energiproduktionen har kombinerats med kallare väder än vanligt, säger Mikael Lindström, produktionschef, Statkraft.

Men trots detta är nivåerna långt ifrån de lägstanivåer som fastställts i vattendomar. Minimitappningen i Ljungan är 20 kubikmeter per sekund. Idag är tappningen mellan 65-70 kubikmeter per sekund i genomsnitt under dygnet. Det är visserligen lägre än normalnivån, som ligger på 80-85 kubikmeter per sekund, men med mycket god marginal inom de tillåtna värdena.

– Vi för kontinuerligt en dialog med länsstyrelsen och andra myndigheter och har hittills inte fått några anmärkningar. Men vi fortsätter naturligtvis följa utvecklingen för att se till att vi lever upp till de nivåer som gäller i vattendomarna liksom våra egna miljökrav, för att undvika översvämningar och lindra effekterna då de inträffar, avslutar Mikael Lindström.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft, solenergi och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2009 en omsättning på 31,2 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 400 medarbetare i mer än 20 länder.