Pressmeddelanden 2010

 • Statkraft växer i Sverige

  20.12.2010 08.00 pressrelease

  (Stockholm, 20 december 2010) Statkraft anställer ett 50-tal personer för dagligt underhåll av vattenkraftverk i norra och södra Sverige.

 • Statkraft tecknar elleveransavtal med SSAB-koncernen

  17.11.2010 08.00 pressrelease

  (Stockholm, 17 november 2010) Statkraft har tecknat ett treårigt avtal med SSAB om elleveranser till tre av företagets anläggningar.

 • Acceptabelt resultat genom högre priser och lägre produktion

  11.11.2010 08.00 pressrelease

  (Oslo, 11 november 2010) Högre kraftpriser på spotmarknaderna, i kombination med en lägre produktion, gav Statkraft ett underliggande1 rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 1 745 miljoner norska kronor under tredje kvartalet. Detta innebär en ökning från 1 444 miljoner norska kronor jämfört med samma period i fjol. Det underliggande resultatet efter skatt slutade på 469 miljoner norska kronor, vilket motsvarar en nedgång från 600 miljoner norska kronor i fjol. Detta på grund av lägre bidragsnivå från associerade bolag.

 • Statkraft förvärvar återstående aktier i Baltic Cable AB från E.ON Sverige

  19.10.2010 08.00 pressrelease

  (Oslo, 19. Oktober 2010) – Det norska energibolaget Statkraft har kommit överens med E.ON Sverige om att förvärva återstående 33,3 procent av aktierna i Baltic Cable AB. Företaget äger och driver HVDC-länken på 600 MW mellan Trelleborg i Sverige och Lübeck i Tyskland.

 • Ökat vattenflöde i Lagan mellan vattenkraftverken i Bassalt och Knäred

  08.10.2010 08.00 pressrelease

  Statkraft förstärker säkerheten vid vattenkraftverken i Lagan. Som ett led i arbetet med dammsäkerhet kommer Statkraft att genomföra en provtappning genom dammluckorna i Bassalt i Lagan. Provet pågår periodvis under ett dygn och inleds tisdagen 12 oktober kl 12.00 och avslutas onsdagen den 13 oktober kl 12.00.

 • Statkraft påbörjar förstärkningsarbete i Strömsnäsbruk

  13.09.2010 08.00 pressrelease

  (Halmstad, 13 september 2010) Med start 20 september kommer Statkraft att renovera och förstärka invallningsdammarna i Strömsnäsbruk. Arbetet väntas vara klart i maj 2011.

 • Ökat vattenflöde i Sjoutälven och Saxån 6 juli

  01.07.2010 08.00 pressrelease

  (Örnsköldsvik, 1 juli 2010) Tisdag 6 juli genomför Statkraft, som ett led i dammsäkerhetsarbetet, en provtappning genom dammluckorna vid Korsselet samt vid Stora Raijan. Detta kommer att leda till kraftigt ökade vattenflöden i Sjoutälven och Saxån.

  Vattenkraft
 • Svein Aaser, ny styrelseordförande för Statkraft

  30.06.2010 08.00 pressrelease

  (Oslo, 30 juni 2010) Svein Aaser valdes på dagens bolagsstämma till ny styrelseordförande för Statkraft AS. Inge Ryan och Silvija Seres valdes in som nya styrelseledamöter. Arvid Grundekjøn, Hilde M. Tonne och Bertil (Pertti) Tiusanen träder ut ur styrelsen.

 • Statkraft vässar sin tillväxtstrategi och gör förändringar i koncernledningen

  18.06.2010 08.00 pressrelease

  (Oslo, 18 juni 2010) Statkraft vässar sin tillväxtstrategi och lägger större tonvikt vid koncernens kärnkompetens inom flexibel och förnybar kraftproduktion. Hilde Bakken, Steinar Bysveen och Øistein Andresen blir nya medlemmar av Statkrafts koncernledning.

 • Litet oljeläckage i Kvistforsen

  07.06.2010 08.00 pressrelease

  Natten till söndagen skedde ett litet oljeutsläpp vid Kvistforsens kraftverk i Skellefteå. Läckaget orsakades av att hydrauliken vid en av utskovsluckorna gick sönder och läckte cirka 2 liter olja.