WWF och Statkraft i samarbete om hållbar energi

08.05.2009 08.00 | pressrelease

(Oslo, 8 maj 2009) WWF-Norge och Statkraft ingår idag ett samarbete för att begränsa den globala uppvärmningen genom ökad användning av förnybar energi.

- I och med det här avtalet får vi en nära dialog med Europas största producent av förnybar energi, vilket är mycket spännande! Vi vill ju ha mer förnybar energi som är producerad på ett hållbart sätt. Här har Statkraft många fördelar i egenskap av marknadsledare samt med sin sakkunskap och innovativa teknik, säger Rasmus Hansson, generalsekreterare på WWF.

- Vi ser fram emot ett bra samarbete med WWF om utveckling av ren energi. WWF har en bred och unik internationell närvaro på alla marknader där Statkraft satsar och stor kunskap om biologiska, politiska och kulturella förhållanden, säger Statkrafts koncernchef Bård Mikkelsen.

Avtalet undertecknades i fredags av koncernchef Bård Mikkelsen på Statkraft och generalsekreterare Rasmus Hansson för WWF-Norge. Detta är det första avtalet som WWF-Norge ingår med en producent av förnybar energi.

Syftet med samarbetet mellan Statkraft och WWF är att bidra till lägre klimatutsläpp genom ett gemensamt åtagande för att:

  • öka produktionen av förnybar energi som ersättning för fossila energikällor
  • öka hållbarheten genom förnybar energiproduktion
  • bidra till att tillgodose utvecklingsekonomiernas behov av förnybar energi
  • öka förståelsen hos den norska allmänheten om behovet av en större produktion av förnybar energi

WWF är världens största och mest erfarna oberoende organisation för bevarande av natur och miljö. Organisationen har 1 200 naturskyddsprojekt i närmare 100 länder och uppemot 5 000 000 bidragsgivare. WWF:s arbete bygger på vetenskaplig information och resultat uppnås genom en kombination av politiskt arbete, fältprojekt, samarbete och dialog samt informations- och upplärningsarbete. WWF-Norge är en privat, norsk stiftelse med cirka 40 anställda på sekretariatet i Oslo.

Statkraft är en av Europas största producenter av förnybar energi. Koncernen utvecklar och producerar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar även solenergi, marin energi, saltkraft och andra nya energilösningar. Genom sitt ägarskap i andra bolag levereras ström och värme till cirka 600 000 kunder i Norge. Koncernen hade under 2008 en omsättning på 25,1 miljarder norska kronor. Statkraft har cirka 3 000 medarbetare i över 20 länder.