Världens första saltkraftverk invigs idag

24.11.2009 08.00 | pressrelease

Worlds first osmotic power prototype opens

(Oslo, den 24 november 2009) Idag inviger Statkraft världens första saltkraftverk. Norges kronprinsessa Mette-Marit genomför under dagen den officiella invigningen.

Anläggningen producerar elektricitet genom att utnyttja energin som uppstår då sötvatten och saltvatten blandas. Saltkraft är en förnybar och utsläppsfri energikälla som Statkraft har forskat på i över 10 år. Den kommer att kunna ge ett väsentligt bidrag till miljövänlig elproduktion internationellt.

- Med denna nya teknologi genereras elektricitet genom att man helt enkelt blandar vatten. Det visar att lösningarna på klimatutmaningarna kan ligga närmre i tiden än vi tidigare trott, vilket ger oss ett stort framtidshopp, säger Bård Mikkelsen, koncernchef för Statkraft.

- Jag vill gratulera Statkraft för invigningen av saltkraftverket. Innovativa energilösningar är avgörande för att möta klimatutmaningarna och jag är glad att ett norskt företag ligger i framkant när det gäller utvecklingen av dessa tekniker, säger Terje Riis-Johansen, Norges olje- och energiminister.

- Vi tycker det är fantastiskt att ett stort företag som Statkraft satsar på förnybara energilösningar. Vi kommer att samarbeta med Statkraft för att se till att lösningarna är och förblir hållbara, säger Rasmus Hansson, generalsekreterare för WWF i Norge.

Anläggningen kommer att ha en begränsad produktionskapacitet och är primärt ämnad för tester och utveckling, men på några års sikt är målet att kunna bygga ett kommersiellt saltkraftverk.

Den globala potentialen beräknas till 1600-1700 TWh årligen, vilket motsvarar 50 procent av den totala kraftproduktionen i EU. Saltkraftverk kan i princip byggas överallt där sötvatten rinner ut i havet. Tekniken ger varken upphov till buller eller föroreningar och kan integreras i befintliga industriområden, som till exempel i källaren på en industrilokal.

Statkraft har forskat på saltkraft sedan 1997 och har utvecklat prototypen i samarbete med forsknings- och industrimiljöer i flera länder. Projekten följs med stort intresse såväl nationellt som internationellt och en rad utländska gäster förväntas närvara vid invigningen.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2008 en omsättning på 29,3 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 200 medarbetare i mer än 20 länder.