Statkraft och StatoilHydro utvecklar stor havsbaserad vindpark

01.04.2009 08.00 | pressrelease

Wind power Dogger Bank

Vindparken kommer att bestå av 88 turbiner.

StatoilHydro och det norska energibolaget Statkraft ska gemensamt utveckla Sheringham Shoal Offshore Wind Farm, en vindpark på 315 MW utanför brittiska ostkusten.

Produktionen i vindparken, som kommer att bestå av 88 turbiner, planeras starta 2011. Fullt utbyggd förväntas den producera omkring 1,1 TWh årligen och därmed kunna förse ca 220 000 brittiska hem med energi. Den totala investeringen uppskattas till cirka 10 miljarder norska kronor.

Hittills har Sheringham Shoal-projektet varit helägt av StatoilHydro. I ett nyligen tecknat avtal övergår 50 % av aktierna i projektet till Statkraft, som därmed blir likställd partner med StatoilHydro.

Sheringham Shoal står klar för byggnation och utvecklas enligt den tidsplan där StatoilHydro ansvarar för verksamheten under själva byggfasen. Sheringham Shoal Offshore Wind Farm kommer att bli både StatoilHydros och Statkrafts viktigaste vindparksprojekt. Partnerskapet och beslutet att utveckla detta projekt är betydande milstolpar i de båda företagens ambitioner inom havsbaserad vindkraft.

"Det är med glädje vi kan meddela vårt beslut att starta detta betydelsefulla projekt tillsammans med Statkraft. Vi anser att vår gemensamma satsning kommer att tillföra värde till båda företagen samt till våra ägare och till samhället i stort. En del av StatoilHydros långsiktiga strategi är att gradvis stärka positionen inom förnybar energi. Sheringham Shoal-projektet är ett bra kommersiellt projekt som visar på vår beslutsamhet och kapacitet i sammanhanget", säger StatoilHydros koncernchef Helge Lund.

"År 2020 kommer Europas kapacitet för förnybar energi att ha vuxit enormt, och 50 % av tillväxten förväntas komma från vindkraft. Statkraft är redan Europas största producent av förnybar energi, och har stor erfarenhet av landbaserad vindkraft. I och med partnerskapet med StatoilHydro gör vi också insteg i den havsbaserade vindkraftsindustrin, vilket är helt i linje med vår kärnstrategi för tillväxt och följer de investeringsplaner som vi redan meddelat marknaden", säger Statkrafts koncernchef Bård Mikkelsen.

Sheringham Shoal, som ligger mellan 17 och 23 km utanför staden Sheringham på den engelska ostkusten, kommer att sträcka sig över ett område på 35 kvadratkilometer. Byggnationen påbörjas under försommaren 2009, och energiproduktionen planeras att gradvis kunna inledas 2011. Alla nödvändiga tillstånd för byggnation och drift av Sheringham Shoal Offshore Wind Farm har redan erhållits.

StatoilHydro och Statkraft samarbetar även med SSE/Airtricity och RWE/Npower i konsortiet Forewind, i samband med den tredje licensrundan för vindkraftsproduktion i Storbritannien.

StatoilHydro och Statkraft håller presskonferens kl. 11.00 idag på StatoilHydros kontor i Vækerø i Oslo. De båda koncerncheferna Helge Lund och Bård Mikkelsen kommer att närvara.

Om parterna:

Statkraft är Europas största producent av förnybar energi, med en total installerad kapacitet på över 14 800 MW. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft, solkraft och fjärrvärme, och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft öppnade sin första vindpark 2002 och äger samt driver nu tre landbaserade vindparker i Norge med en total installerad kapacitet på 244 MW. I Storbritannien har Statkraft ett vattenkraftverk i gång i Wales, en vindpark under byggnation i Wales och planeringstillstånd för ytterligare en i Skottland. Företaget har ca 3000 anställda i över 2000 länder, och är helägt av norska staten.

StatoilHydro är ett integrerat teknikbaserat internationellt energibolag som främst är inriktat på de tidigare leden i olje- och gasutvinning. Huvudkontoret ligger i Norge, och företaget har över 30 års erfarenhet från den norska kontinentalsockeln, där det har genomfört banbrytande komplexa havsbaserade projekt under ytterst hårda förhållanden. Företagskulturen är grundad på starka värderingar och hög etisk standard. Syftet är att ge långsiktig tillväxt och fortsätta att utveckla teknologier och driva projekt som möter världens energi- och klimatutmaningar på ett hållbart sätt. StatoilHydro är noterat på NYSE och Oslobörsen.

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Fakta om Sheringham Shoal vindpark 5,9MB .PDF
Ladda ner karta över vindparken 0,7MB .PDF