Statkraft bygger solpark i Italien

18.06.2009 08.00 | pressrelease

Statkraft bygger nu sin första solpark. Kraftverket kommer att uppföras i Latina-regionen, 6 mil söder om Rom och ska vara klart under 2009.

Solkraftverket kommer att få en installerad kapacitet på 3,3 MW och ska producera 4,5 miljoner kilowattimmar per år. De cirka 15 700 solcellspanelerna kommer att täcka en yta på nära 100 000 kvadratmeter. Investeringskostnaden för anläggningen uppgår till cirka 13 miljoner euro, motsvarande 120 miljoner norska kronor.

- Vår första solpark är en viktig milstolpe i vår strävan att möta världens behov av renare energi. Solkraft är en ny energikälla för oss som förväntas växa kraftigt under kommande år tack vare tekniska landvinningar, kostnadsreduktioner och förmånliga ramvillkor, säger Statkrafts koncerndirektör Jon Brandsar.

Bygget kommer att påbörjas före sommaren och när anläggningen står klar i slutet av året kommer den att leverera tillräckligt med ström för 1 200 italienska hushåll.

Statkraft har sedan 2007 samarbetat med Norsk Solkraft om att utveckla de italienska projekten Casale och Borgo genom samägda projektbolag. I maj valde Norsk Solkraft att sälja sina andelar i båda projekten som nu ägs till 100 procent av Statkraft.

– Italien är idag en av de mest attraktiva marknaderna för solkraft i Europa. Samtidigt tittar vi på möjligheter i Spanien och Sydosteuropa som kan bidra till att vi uppnår vårt mål på 75 MW solkraft före 2012, säger Olav Hetland, ansvarig för affärsområdet Sol på Statkraft.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2008 en omsättning på 29,3 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 000 medarbetare i mer än 20 länder.