Södra och Statkraft i bred uppgörelse om samarbete inom förnybar energi

27.08.2009 08.00 | pressrelease

Skogsindustriföretaget Södra och det norska energiföretaget Statkraft har enats om ett intentionsavtal inom förnybar energi som omfattar investeringar på cirka 10 miljarder kronor. Genom överenskommelsen startar utvecklingen av flera investeringsprojekt och samarbeten inom energiområdet.

- Det här är en allians för att kunna gå fram ännu snabbare med utvecklingen av de hållbara energilösningar som konsumenterna efterfrågar. Det gäller både utbyggnad av vindkraft samt leveranser av fjärrvärme, biobränsle och el. Genom ett brett samarbete med Europas största tillverkare av uthålligt producerad el så får Södra en stark partner med gemensamma ambitioner, säger Södras vd och koncernchef, Leif Brodén.

- Avtalet med Södra är mycket viktig för Statkraft eftersom vi får utveckla vår verksamhet på flera områden tillsammans med ett starkt industriföretag. Södra har i många år arbetat målmedvetet med miljövänlig energi och har resurser och kunskap på området som kompletterar våra. Genom samarbetet förstärker Statkraft också sin position som en av Sveriges ledande leverantörer av förnybar energi, säger Jørgen Kildahl, vice koncernchef i Statkraft.

Vindkraft

Statkraft blir betydande partner till Södra genom att ett nytt gemensamt bolag för långsiktig utveckling och utbyggnad av vindkraft på Södras markområden bildas. Investeringarna läggs i Södras existerande vindkraftsbolag, Södra Vindkraft AB, där Statkraft förvärvar 90 procent.  Totalt rör det sig om en projektportfölj med en potential om cirka 300 vindkraftverk motsvarande 1,6 TWh årlig energiproduktion med möjlighet till ytterligare expansion. Projekten befinner sig i olika tidsfaser beroende av när respektive projektering inleddes. Genomförandet av hela portföljen är en flerårig process som är avhängig tillståndshanteringen.

Möjligheten för Södras medlemmar att tillsammans med Södra Vindkraft utveckla nya vindkraftsprojekt på egna marker stärks tack vare en utökad ambition i projektvolym. Det gäller även möjligheten för Södramedlemmar att köpa in sig direkt i vindkraftparker.

Fjärrvärme

Ett intentionsavtal är tecknat med avsikt att bygga ett av västra Sveriges större infrastrukturprojekt i form av Sveriges längsta restvärmeledning från Väröbacka till Kungsbacka. Södra Cells anläggning i Värö kommer att leverera energi i form av restvärme via en fjärrvärmekulvert fram till Statkrafts fjärrvärmenät i Kungsbacka. Sett i ett miljöperspektiv är detta det självklart bästa sättet att producera energi till ett fjärrvärmenät. Man tillvaratar på så vis energimängder som annars skulle gått förlorade och minskar därmed såväl förbrukning av ändliga resurser som utsläpp. Byggtiden är beräknad till två år och kommer att skapa betydande möjligheter att vidareutveckla både Statkrafts position inom fjärrvärmeområdet och ytterligare förstärka Södra Cells konkurrenskraft.

I ett första skede handlar det om leveranser från Värö motsvarande 135 GWh per år.

Biobränsle

Parterna har samtidigt slutit avtal om leveranser av biobränsle från Södra till Statkrafts fjärrvärmeanläggningar i Sverige.

Elleveranser

Ett principbeslut har även fattats gällande elleveranser, energiservice och balansansvar från Statkraft till Södras samtliga anläggningar i Norge gällande Södra Cell Tofte AS i Tofte , Södra Cell Folla AS i Follafoss och Gapros samtliga enheter i Norge. Södras personal i Norge har samtidigt fått en möjlighet till att köpa el av Statkraft till gällande marknadspris.

Totalt omfattar uppgörelsen mellan Södra och Statkraft investeringar på mer än 10 miljarder svenska kronor. Affären beräknas vara slutgiltigt genomförd under hösten 2009.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2008 en omsättning på 29,3 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 000 medarbetare i mer än 20 länder.

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Södra är även landets största tillverkare av grön el. Företaget, som ägs av 52 000 sydsvenska skogsägare, har 3 700 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.