Oljespill i Hammarforsens vattenkraftverk

05.12.2009 08.00 | pressrelease

Natten till lördagen 5 december uppstod ett läckage av olja i Hammarforsens kraftverk. Läckaget uppstod i en av intagsluckornas hydraulik.

Räddningstjänsten var snabbt på plats och hade tidig på morgonen sanerat all olja. Hammarstrands miljökontor kommer att följa upp genom att ta vattenprover för att säkerställa att det inte finns olja på stränder nedströms.

Skälet till läckaget är ännu inte helt klarlagt men troligen är det frågan om ett rörbrott. Statkraft kommer att utreda exakt var felet ligger och åtgärda detta. Det är dock en relativt omfattande åtgärd och fram till dess kommer den aktuella turbinen att stå stilla.