Ökat vattenflöde vid Gideå, Gidböle och Gideåbacka kraftverk

26.06.2009 08.00 | pressrelease

Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer Statkraft Sverige AB släppa stora mängder vatten genom dammluckorna vid Gideå,Gidböle och Gideåbacka kraftverk måndagen och tisdagen den 6 och 7 juli mellan 10.00 och 15.00. Allmänheten varnas därför för att vistas på eller vid älven under denna tid.

Kraftverken ligger i Gideälven med start nedströms av samhället Gideå och sträcker till Gideåbacka som är beläget cirka 1 km uppströms efter E4 bron.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2008 en omsättning på 29,3 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 000 medarbetare i mer än 20 länder.