Ökat vattenflöde mellan vattenkraftverken Ängabäck och Majenfors

10.06.2009 08.00 | pressrelease

Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer provtappning att genomföras genom dammluckorna i Ängabäck i Lagan tisdagen den 16:e juni. Vattenflödet i Lagan mellan Ängabäck och Majenfors kommer periodvis att öka kraftigt. Provet inleds 12.00 och beräknas vara avslutat 16.00.

Försiktighet bör iakttas när man vistas vid eller på Lagan mellan Ängabäck och Majenfors under den aktuella tiden.

Statkraft är Europas största producent av förnybar energi. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme, och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också solenergi, havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2008 en omsättning på 25,1 miljarder NOK och ett underliggande resultat efter skatt på 8,1 miljarder NOK. Statkraft har over  3 200 medarbetare i mer än 20 länder.