Brand i Hammarforsens kraftverk

12.01.2009 08.00 | pressrelease

Söndagen den 11 januari ca kl 17 inträffade en brand i en växelriktare i Hammarforsens kraftverk i Indalsälven. Elden släktes av räddningstjänsten. Aggregatet är sedan tidigare avställt för renovering.

Brandlarm gick till Statkrafts driftcentral i Laholm, som i sin tur kallade ut vakthavande montör hos underhållsentreprenören (E.ON-ES). Vid ankomst till stationen kunde denne konstatera rökutveckling i den södra stationen (G5). Rökutvecklingen var så intensiv att räddningstjänsten larmades.

Rökdykare kunde relativt snabbt konstatera brand i en växelriktare, och elden kunde snabbt släckas.

Aggregatet är sedan tidigare avställt för renovering av ledkransen, vilket innebär att produktionen i dagsläget inte påverkas. Saneringsarbete kommer att inledas omgående. Det är för närvarande inte möjligt att bedöma omfattningen av detta, informerar Anders Hildebertzon, kraftverkschef i Statkraft Norra Sverige.