Pressmeddelanden 2009

 • Minskad produktion men ökade intäkter

  18.08.2009 08.00 pressrelease

  (Oslo, 18 augusti 2009) Statkraftkoncernens brutto rörelseintäkter ökade med 8 procent under första halvåret. Ökningen kan främst tillskrivas tillskottet från de kraftverk som övertogs från E.ON AG vid årsskiftet. De ökade intäkterna blev dock mindre än väntat jämfört med motsvarande period förra året, till följd av den kraftiga nedgången av de tyska elpriserna. Den minskade gaskraftproduktionen i Tyskland sammanföll med en minskning av intäkterna från den norska vattenkraften, vilket orsakade ett svagare underliggande resultat.

 • Ökat vattenflöde vid Gideå, Gidböle och Gideåbacka kraftverk

  26.06.2009 08.00 pressrelease

  Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer Statkraft Sverige AB släppa stora mängder vatten genom dammluckorna vid Gideå,Gidböle och Gideåbacka kraftverk måndagen och tisdagen den 6 och 7 juli mellan 10.00 och 15.00. Allmänheten varnas därför för att vistas på eller vid älven under denna tid.

 • Vind, vatten och elcertifikat – Statkrafts seminarium i Visby under Almedalsveckan

  26.06.2009 08.00 pressrelease

  Tisdag 30 juni bjuder Statkraft in till ett seminarium i Visby. Temat är Vind, vatten och elcertifikat – en diskussion om förutsättningarna för ren energi i Sverige.

 • Statkraft bygger solpark i Italien

  18.06.2009 08.00 pressrelease

  Statkraft bygger nu sin första solpark. Kraftverket kommer att uppföras i Latina-regionen, 6 mil söder om Rom och ska vara klart under 2009.

 • Ökat vattenflöde vid Brynge och Sidensjö kraftverk

  17.06.2009 08.00 pressrelease

  Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer Statkraft Sverige AB släppa stora mängder vatten genom dammluckorna vid Sidensjö och Brynge kraftverk tisdagen den 23 juni mellan 10.00 och 15.00. Allmänheten varnas därför för att vistas på eller vid älven under denna tid.

 • Omfattande naturskyddsarbete vid vindparkerna

  11.06.2009 08.00 pressrelease

  Statkraft äger och sköter driften av två vindparker i Norge. Därutöver finns långt gångna planer på att bygga sex vindparker tillsammans med SCA i Jämtland och Västernorrland.

 • Ökat vattenflöde mellan vattenkraftverken Ängabäck och Majenfors

  10.06.2009 08.00 pressrelease

  Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer provtappning att genomföras genom dammluckorna i Ängabäck i Lagan tisdagen den 16:e juni. Vattenflödet i Lagan mellan Ängabäck och Majenfors kommer periodvis att öka kraftigt. Provet inleds 12.00 och beräknas vara avslutat 16.00.

 • Varning för ökat vattenflöde i nedre Umeälven

  03.06.2009 08.00 pressrelease

  En provtappning av vattenkraftverket Bjurfors Nedre kommer att leda till kraftigt ökat vattenflöde mellan Bjurfors Nedre, Harrsele och Pengfors den 10:e juni mellan klockan 12.00 och 14.00. Statkraft varnar därför allmänheten från att vistas på eller vid älven mellan de aktuella tidpunkterna. Provtappningen vid vattenkraftverket Bjurfors Nedre är ett led i dammsäkerhetsarbetet.

 • Sekretariatet för Bernkonventionen till Smøla vindkraftpark

  03.06.2009 08.00 pressrelease

  Sekretariatet för Bernkonventionen vill undersöka om Norge brutit mot sina internationella förpliktelser vid uppförandet av Smøla vindkraftpark i Møre och Romsdal. Man kommer särskilt att titta på om tillräckliga hänsyn tagits till havsörnen.

 • Olycka vid Viforsens kraftverk i Ljungan

  26.05.2009 08.00 pressrelease

  Idag skedde en arbetsplatsolycka vid Viforsens kraftverk i Ljungan. Kraftverketsdammen är under ombyggnad, en gjutslang lossnade från sitt fäste och den drabbade mannen fick ett kraftigt slag av slangen. Ambulans tillkallades och mannen fördes till sjukhus. Han var vid medvetande och vårdas för smärre skador. Peab som är företaget som sköter ombyggnaden har anmält händelsen till polisen, arbetsmiljöverket och till sin interna krisgrupp.